De behandeling     Wijze van inname     Mogelijke bijwerkingen     Downloads     Links & tips Sitemap
  Wijze van inname

U kunt de tabletten het beste innemen tijdens de maaltijd, dus met voedsel of water. Het is belangrijk dat u de tabletten niet breekt of kauwt, maar heel doorslikt. Van prednisolon moet u op bepaalde momenten een half tablet innemen. Deze moet u dan toch breken, maar niet kauwen, dus heel doorslikken.
Na de eerste drie maanden bekijkt uw reumatoloog of de ziekte bij u voldoende onderdrukt is of dat de dosering aangepast moet worden. Wanneer de ziekte voldoende onderdrukt is kan na 6 maanden gestart worden met het afbouwen van het eerste geneesmiddel, prednisolon. Zo bekijkt u samen met uw reumatoloog iedere 3 maanden hoe de behandeling voor u het beste resultaat geeft. Op deze website kunt u tabellen downloaden voor een uitgebreid dagoverzicht van de inname van tabletten gedurende de eerste 3 maanden van de COBRA therapie. Hierin kunt u ook zelf aantekeningen maken.

Vergeten in te nemen
Als u de tabletten vergeten heeft in te nemen, neem deze dan op een later tijdstip nog dezelfde dag in. Als u vergeten hebt om methotrexaat in te nemen op de dag dat u dit gewoonlijk doet, neem deze dan nog dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag in. Ontdekt u het pas later in de week, sla dan uw tabletten voor die week over. Op de gebruikelijke ‘slikdag’ van de daaropvolgende week neemt u weer de normale hoeveelheid tabletten in.
Alleen voor prednisolon geldt: als u moet braken binnen twee uur nadat u de tabletten prednisolon heeft ingenomen, neem deze dan nog een keer in.

Reumapijnstiller (NSAID’s) en maagbeschermers
De meeste patiënten met actieve reuma gebruiken een reumapijnstiller en een maagbeschermer. Reumapijnstillers worden ook wel NSAID’s genoemd, wat staat voor Non-Steroidal-Anti-Inflammatory-Drugs. Voorbeelden van reumapijnstillers zijn diclofenac en ibuprofen. Maagbeschermers zorgen ervoor dat uw maag door de reumapijnstillers niet te veel wordt aangetast.
Wij adviseren u in overleg met uw reumatoloog de reumapijnstillers en maagbeschermers te staken zodra de COBRA therapie aanslaat. Dit kan vaak al binnen een paar dagen.

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen
Over het algemeen kunt u methotrexaat, sulfasalazine en prednisolon in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Vertel toch uw huisarts en specialist, ook uw tandarts, welke geneesmiddelen u gebruikt.
De werking van sulfasalazine kan de werking van bloedverdunners van de trombosedienst, zoals sintrom(mitis®) en Marcoumar® beïnvloeden. Dit geldt ook voor de combinatie van sulfasalazine met ijzertabletten, digoxine (harttabletten) en sommige tabletten bij diabetes mellitus.
In tegenstelling tot wat er in de bijsluiter van methotrexaat staat, kunt u -als dat nodig is- methotrexaat wel samen met NSAID’s (reumapijnstillers) gebruiken, omdat methotrexaat bij reumatische aandoeningen laag gedoseerd is. U kunt methotrexaat niet samen nemen met sommige antibiotica, onder andere cotrimoxazol en timethoprim. Deze antibiotica worden soms gebruikt bij long- en blaasontsteking.

 

 
Design by: 3en3.nl